Liga FLOR-AMATOR

Terminarz Spotkań wraz z poszczególnymi konkurencjami na rok 2021 Towarzystwa Sportowego „FLOR-AMATOR”

DATA  KONKURENCJA
16 luty Pistolet sportowy – część szybka (Psp. cz. szybka)
16 luty Karabin sportowy stojąc (Ksp)
2 marzec Pistolet sportowy do Nt23p/2 (Psp).
6 kwiecień Pistolet sportowy – na czas (Psp.)
4 maj Pistolet sportowy – jedna ręka (Psp.)
1 czerwiec Karabin sportowy leżąc (Ksp.)
6 lipiec Pistolet pneumatyczny (Ppn.)
3 sierpień Karabin pneumatyczny (Kpn.)
7 wrzesień Pistolet centralnego zapłonu (Pcz.)
5 październik Pistolet sportowy (Psp.)
2 listopad Strzelba na czas (Strz.)
7 (10) grudzień Pistolet sportowy – jedna ręka(Psp.) oraz podsumowanie

Ze wszystkich konkurencji sumowany będzie wynik końcowy tylko z dziesięciu startów (dwa najgorsze starty zostaną odjęte). Spotkania odbywać się będą na strzelnicy w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15-tej.
W czasie spotkań przeprowadzony zostanie konkurs strzelecki zgodnie z ustalonym regulaminem. Regulamin do wglądu na strzelnicy.
Dostrzeliwanie nie wykonanych konkurencji można zrealizować tylko do końca miesiąca, w którym dana konkurencja była przeprowadzana.

Kliknij tutaj po aktualne WYNIKI

Archiwum:

wyniki 2020

wyniki 2019

wyniki 2018

wyniki 2017