Liga FLOR-AMATOR

Terminarz Spotkań wraz z poszczególnymi konkurencjami na rok 2022 Towarzystwa Sportowego „FLOR-AMATOR”

DATA  KONKURENCJA
4 styczeń Pistolet sportowy – część szybka (Psp. cz. szybka – tarcza PSz)
1 luty Karabin sportowy stojąc (Ksp -tarcza KSp)
1 marzec Pistolet sportowy  2 ręce (Psp – tarcza Nt23p/2).
5 kwiecień Pistolet standardowy – jedna ręka (PSt. – tarcza PSp)
10 maj Pistolet sportowy – jedna ręka (Psp – tarcza PSp)
7 czerwiec Karabin sportowy leżąc (Ksp. – tarcza PPn)
5 lipiec Pistolet pneumatyczny – jedna ręka (Ppn – tarcza PPn)
2 sierpień Karabin pneumatyczny (Kpn – tarcza KPn)
6 wrzesień Pistolet centralnego zapłonu – dwie ręce (Pcz – tarcza PSp)
4 październik Pistolet sportowy – dwie ręce (Psp – tarcza PSp)
8 listopad Strzelba na czas (Strz. dynamiczna 5 popperów)
9 grudzień Pistolet sportowy – jedna ręka (Psp – tarcza PSp) oraz podsumowanie

Ze wszystkich konkurencji sumowany będzie wynik końcowy tylko z dziesięciu startów (dwa najgorsze starty zostaną odjęte). Spotkania odbywać się będą na strzelnicy w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 15-tej.
W czasie spotkań przeprowadzony zostanie konkurs strzelecki zgodnie z ustalonym regulaminem. Regulamin do wglądu na strzelnicy.
Dostrzeliwanie nie wykonanych konkurencji można zrealizować tylko do końca miesiąca, w którym dana konkurencja była przeprowadzana.

9 grudnia – strzelania od 15:00 do 17:00 !

 

Kliknij tutaj po aktualne WYNIKI

Archiwum:

wyniki 2021

wyniki 2020

wyniki 2019

wyniki 2018

wyniki 2017