Nowa konkurencja w naszej lidze!

Od stycznia zamieniamy konkurencję Pistolet małego kalibru na pistolet sportowy część szybka. Oto skrócone zasady tego strzelania:

Strzelamy do tarczy Pistolet szybkostrzelny. Z jednej ręki.
Zawodnik oddaje łącznie 13 strzałów w trzech seriach (5, 5, 3) z czego 10 najlepszych strzałów się liczy do wyniku.
Przebieg konkurencji:
1) Zawodnik ładuje magazynek 5 nabojami.
2) Na sygnał sędziego UWAGA przyjmuje postawę gotów (ręka pod kątem 45 stopni do podłogi).
3) Po 7 sekundach od sygnału UWAGA zapala się zielone światło.
4) Dopiero po zapaleniu się zielonego światła zawodnik może podnieść rękę z pistoletem do celu.
5) Zawodnik ma na oddanie strzału 3 sekundy, po których zapala się czerwone światło.
6) Zawodnik opuszcza rękę z pistoletem do postawy gotów.
7) Po kolejnych 7 sekundach, ponownie zapala się zielone światło
…itd do pięciu strzałów.

8) Po pięciu strzałach rozpoczynamy cykl od punktu 1.
9) Ostatnia seria składa się z 3 strzałów.
10) Za każdy strzał po czasie (po 3,3sek), odejmowany jest jeden najlepszy strzał.